fbpx

Tentang Kita

[block_title style=”column_title” inner_style=”inline_border” title=”Sejarah & Latar Belakang”][/block_title]

Surfine Hitech Sdn Bhd institut memandu telah diluluskan oleh ibu pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) melalui surat bil (02) dalam W00402 bertarikh 5hb Februari 1997. Ini kawasan operasi institut adalah wilayah seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Projek pembinaan telah dimulakan pada 15 Mac 1997 dan siap pada 10 Julai 1997, dengan kos sebanyak 1.6 juta.

Memandu pembinaan Institut dibuat pada LOT 5317 Kampung Nanding, Hulu Langat, Selangor. Lokasi yang sangat strategik kerana negeri ini terjebak bersama Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Dengan siapnya projek ini ia telah dapat memberi kepuasan kepada pemandu bakal yang tinggal berhampiran. Ia juga menyediakan kemudahan dan kemudahan pengusaha sekolah memandu yang beroperasi di kawasan itu.

[block_title style=”column_title” inner_style=”inline_border” title=”Penglihatan”][/block_title]

Institut memandu pusat latihan dengan integriti, cekap, kawalan diri dan standard kebangsaan dan antarabangsa yang sedia ada.

[block_title style=”column_title” inner_style=”inline_border” title=”Misi”][/block_title]

Kami berterima kasih kepada telah dapat menyiapkan pembinaan Institut Memandu ini walaupun mempunyai beberapa masalah dan kesukaran dalam tempoh tersebut. Sebagai Institut Memandu yang pertama di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor, kami akan memastikan ia beroperasi dengan lancar dan selaras dengan keperluan, mematuhi “kaedah-kaedah” dan “undang-undang” yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan kerajaan dalam umum.

Walau bagaimanapun, dari semasa ke semasa Surfine Hitech Sdn Bhd berjanji untuk terus memodenkan institut ini dengan peralatan canggih dan tenaga kerja mahir.

Sehubungan Institut Memandu berharap kerajaan khususnya Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) akan sentiasa memberi bantuan dan panduan kepada perkembangan Institut Memandu.

Need Help? Chat with us